Често задавани въпроси за термичните устройства

1. Термо прибора излъчва ли нещо и опасно ли е това излъчване?
Термо приборите са абсолютно безопасни, тъй като самият уред не излъчва нищо, а само приема и анализира входящия сигнал (инфрачервено излъчване от обекти).

2. Мога ли да използвам Термо прибора през стъкло?
Не, не може да се гледа през стъкло, защото стъклото не пропуска инфрачервеното лъчение в рамките на 8–14 ɥm.

3. Ярката слънчева светлина може ли да повреди термовизор?
Насочването на Термо прибора с отворена капачка на обектива към мощни източници на светлина (уред, излъчващ лазерно лъчение или слънце) не се препоръчва, тъй като това може да повлияе негативно на точността на Термо прибора.

Не използвайте Термо прибора при температури над +50 °С, тъй като високите температури могат да го повредят.

4. Какъв е експлоатационният живот на Термо приборите?
Понятието „експлоатационен живот“ трябва да се отнесе към отделните компоненти (микроболометър, дисплей, табла, бутони, затвор и други части и възли). В техническите спецификации, производителите на компоненти, включват информация за максималния експлоатационен живот. Спазването на правилата за експлоатация може значително да удължи живота на устройството.

5. Защо качеството на изображението при използване на Термо прибора при ниски температури е по-лошо, отколкото при положителни температури?
Поради различната топлопроводимост, обектите (околна среда, фон) под наблюдение се затоплят по-бързо при положителни температури, което позволява по-добър температурен контраст и по този начин качеството на изображението, произведено от Термо прибора, ще бъде по-добро. При ниски работни температури наблюдаваните обекти (околна среда, фон) обикновено се охлаждат до приблизително еднакви температури, което води до по-нисък температурен контраст и влошаване на качеството на изображението.

6. Защо уредът изтощава батериите, когато е изключен?
Уверете се, че уредът е изключен напълно, а не в режим на изключен дисплей.

7. Мога ли да използвам термични прицели на тежко калибрени пушки?
Проверете в техническите спецификации за всеки уред.

8. Имам ли нужда от разрешение, за да пътувам с Термо прибора до други страни?
Термо прибора, ако се изнасят извън ЕС е необходимо да се провери за съответната държава

Моля, свържете се с митническата служба на страната на местоназначение, за да разберете дали се прилагат някакви ограничения за внос на Термо

прибора като лична вещ.

11. Заредени ли са батериите или трябва да се заредят преди първата употреба?
Продуктите се доставят с частично заредени батерии.

Преди първата употреба препоръчваме да заредите напълно батериите.

Моля, прочетете ръководството за потребителя за допълнителна информация.