Časté dotazy ohledně termo zařízení

1. Vyzařuje něco tepelný spotřebič a je to nebezpečné?
Tepelná zařízení jsou naprosto bezpečná, jelikož samotné zařízení nic nevyzařuje, pouze přijímá a analyzuje vstupní signál (infračervené záření z předmětů).

2. Mohu používat zařízení Thermo přes sklo?
Ne, nelze jej pozorovat přes sklo, protože sklo nepropouští infračervené záření v rozsahu 8–14 ɥm.

3. Může ostré sluneční světlo poškodit termokameru?
Namíření termopřístroje s otevřenou krytkou objektivu na silné zdroje světla (laser nebo sluneční světlo) se nedoporučuje, protože to může nepříznivě ovlivnit přesnost tepelného přístroje.

Spotřebič nepoužívejte při teplotách nad +50 °C, protože vysoké teploty ho mohou poškodit.

4. Jaká je životnost tepelných zařízení?

Termín “životnost” by měl označovat jednotlivé součásti zařízení – mikrobolometr, displej, rozvaděče, tlačítka, závěrku a další díly a sestavy. V technických specifikacích výrobci komponent uvádějí informace o maximální životnosti. Dodržování pravidel provozu může výrazně prodloužit životnost zařízení .

5. Proč je kvalita obrazu horší při použití tepelného zařízení při nízkých teplotách než při vyšších ?

Díky rozdílné tepelné vodivosti se pozorované objekty (prostředí, pozadí) při vyšších teplotách rychleji zahřívají, což umožňuje lepší teplotní kontrast a tím i lepší kvalitu obrazu produkovaného přístrojem. Při nízkých provozních teplotách bývají pozorované objekty (prostředí, pozadí) ochlazovány na přibližně stejné teploty, což vede k nižšímu teplotnímu kontrastu a zhoršení kvality obrazu.

6 . Proč přístroj vybíjí baterie, když je vypnutý?

Ujistěte se, že je zařízení zcela vypnuté, nikoli v režimu „vypnutý displej“.

7. Mohu použít termální mířidla na lovecké zbraně s velkým dopadem?
Zkontrolujte technické specifikace každého zařízení.

8. Potřebuji povolení k cestování se zařízením Thermal do jiných zemí?

Musíte zkontrolovat příslušnou zemi. Obraťte se prosím na celní úřad v místě určení a zjistěte, zda existují nějaká omezení pro dovoz takového zařízení jako osobní věci.

9. Jsou baterie nabité nebo se musí před prvním použitím nabít?
Výrobky jsou dodávány s částečně nabitými bateriemi.

Před prvním použitím doporučujeme plně nabít baterie.

Pro více informací si prosím přečtěte uživatelskou příručku.