PRIVACYBELEID:

De bescherming van persoonsgegevens is van groot belang voor Thermal Device Ltd. . en thermaldevices.eu en we willen dat het proces van het verwerken van uw persoonlijke gegevens volledig open en transparant voor u is. Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu is de beheerder van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en is er verantwoordelijk voor, volgens de toepasselijke wetgeving op de bescherming van persoonlijke gegevens.

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die we van u verzamelen, worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Thermal Device Ltd. en thermaldevices.euWe dragen uw gegevens nooit over, verkopen of wisselen uw gegevens nooit uit voor marketingdoeleinden aan derden buiten Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die wij van u verzamelen, informeren wij u of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst en of u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken, en welke consequenties dit kan hebben. als je besluit het niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht van toegang:

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die we bewaren. U kunt contact opnemen met thermaldevices.eu, waarna uw persoonsgegevens per e-mail aan u worden verstrekt.

Recht van overdraagbaarheid:

Wanneer Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu uw persoonlijke gegevens op een geautomatiseerde manier verwerken op basis van uw toestemming of overeenkomst, hebt u het recht om een kopie van uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat dat aan u wordt overgedragen. of aan de andere kant. Dit omvat alleen de persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt.

Recht van aanpassing:

U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen als deze onjuist zijn, inclusief het toevoegen van onvolledige persoonsgegevens. Als u een account heeft bij Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu, kunt u uw persoonlijke gegevens bewerken op uw accountpagina.

Recht om te verwijderen:

U hebt te allen tijde het recht om alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt door Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • U bent momenteel in gesprek met de klantenservice om een probleem op te lossen
 • U heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • U heeft een openstaande schuld aan Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu, ongeacht de betalingswijze
 • Als u wordt verdacht van misbruik of in de afgelopen vier jaar misbruik heeft gemaakt van onze diensten
 • Als u een aankoop heeft gedaan, bewaren wij uw persoonsgegevens in verband met uw transactie volgens de boekhoudregels.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu zal uw persoonsgegevens niet blijven verwerken tenzij is aangetoond dat er dwingende rechtsgronden voor zijn die voorrang krijgen. voor uw belangen en rechten of wegens rechtszaken.

Recht op beperking:

 • U hebt het recht om Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden te beperken:
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van het legitieme belang van Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu zal de verwerking van gegevens beperken in afwachting van een resultaat van de verificatie van de rechtsgronden.
 • Als u beweert dat uw gegevens onjuist zijn, moeten Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu de verwerking beperken in afwachting van het resultaat van de verificatie van persoonlijke gegevens.
 • Als de verwerking onwettig is, kunt u bezwaar maken tegen het wissen van uw persoonlijke gegevens en in plaats daarvan verzoeken om een beperking van het gebruik ervan
 • Als Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Hoe kunt u uw rechten afdwingen?

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via info@thermaldevices.eu Functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens: Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd op een open, eerlijke en rechtmatige manier worden verwerkt. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@thermaldevices.eu en de CPD als onderwerp van de e-mail schrijven.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als u van mening bent dat Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu uw persoonlijke gegevens onjuist verwerken, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Update ons privacybeleid:

We kunnen ons privacybeleid bijwerken. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. We zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in het privacybeleid, zoals het doel waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, de identiteit van de beheerder of uw rechten.

————— ————— ————— ————— ————–

KOEKJES:

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en er bij volgende bezoeken van wordt gedownload. Als je gebruik maakt van onze diensten, gaan we er vanuit dat je akkoord gaat met het gebruik van cookies.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken permanente cookies om uw startpagina en uw gegevens op te slaan als u “Onthoud mij” selecteert wanneer u inlogt op uw account.

We gebruiken sessiecookies wanneer u de productfilterfunctie gebruikt om te verifiëren dat u bent ingelogd of een artikel in uw winkelwagen heeft geplaatst.

We gebruiken cookies van eerste en derde partij om statistieken en gebruikersgegevens in een beknopte en individuele vorm te verzamelen via analysetools om onze site te optimaliseren en u relevante marketinginformatie te bieden.

Sommige cookies van derden worden bepaald door diensten die op onze pagina’s verschijnen en die niet onder onze controle staan. Ze worden gedefinieerd door aanbieders van sociale media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en verwijzen naar de mogelijkheid van gebruikers om inhoud op deze site te delen, zoals aangegeven door het respectieve pictogram.

We gebruiken ook cookies van derden, die tracking van verschillende pagina’s uitvoeren, zodat we u naar andere sites of kanalen kunnen leiden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We zullen uw cookie-ID alleen associëren met uw persoonlijke gegevens die zijn verzonden en verzameld in verband met uw account als u bent ingelogd.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen de medewerkers van Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu hebben toegang tot uw gegevens.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We zullen uw cookies alleen aan uw persoonlijke gegevens koppelen als u bent ingelogd op uw Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu-account. Als u bent ingelogd, is de rechtsgrond gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu bewaren uw persoonlijke gegevens niet. U kunt cookies eenvoudig van uw computer of mobiele apparaat verwijderen met uw browser. Instructies voor het bedienen of verwijderen van cookies vindt u in het menu “Help” in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of een melding te ontvangen telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u niet van alle functies kunt profiteren.

————— ————— ————— ————— ————–

MIJN PROFIEL:

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw persoonlijke profiel aan te maken en te beheren en om u het beste te bieden op het gebied van Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu.

We zullen u de geschiedenis en alle details van uw bestellingen bezorgen en u kunt uw accountinstellingen instellen. We bieden u ook eenvoudige manieren om nauwkeurige en actuele informatie bij te houden, zoals contactgegevens en betalingsgegevens. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de artikelen in uw winkelwagen te houden, evenals de mogelijkheid om de producten die u bij ons heeft gekocht te beoordelen en te beoordelen.

Om u aanbevelingen te kunnen doen voor het betreffende artikel, verwerken Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu uw navigatie en browsen op onze digitale platforms, winkelgeschiedenis en de gegevens die u ons via uw account hebt gestuurd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons stuurt wanneer u zich registreert om een account aan te maken bij Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu. We zullen ook de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken als u ervoor kiest om deze aan ons te verstrekken:

 • Contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
 • Land
 • Profielinstellingen

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop doet:

 • Geschiedenis van bestellingen
 • Leveringsinformatie:

We zullen ook de volgende categorieën persoonsgegevens met betrekking tot uw cookies verwerken.

 • Klik op geschiedenis
 • Geschiedenis van navigatie en browsen

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen de medewerkers van Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu hebben toegang tot uw gegevens.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens uit uw account is gebaseerd op de toestemming die u geeft bij het aanmaken van uw Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu-account. De verwerking van uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante productinformatie is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Recht om uw toestemming in te trekken:

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als u dit doet, houdt uw account op te bestaan en kunnen Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu u bovenstaande diensten niet leveren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actief profiel heeft bij Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu. Je hebt het recht om je account op elk moment te sluiten. Als u ervoor kiest om dit te doen, verloopt uw account en wordt het als inactief beschouwd. We bewaren uw persoonlijke gegevens in gevallen waarin dit wettelijk verplicht is of als er een onopgelost juridisch geschil is. Zodra uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu door contact op te nemen met info@thermaldevices.eu. Uw account wordt dan verwijderd en wij kunnen u onze diensten niet meer leveren.

————— ————— ————— ————— ————–

ONLINE AANKOOP OP DE SITE:

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om het online winkelproces bij Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu te beheren. We zullen uw gegevens ook gebruiken om productklachten en garantiekwesties af te handelen. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw adres te bevestigen aan externe partners.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • We zullen de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:
 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

Informatie over bestellingen Als u een account heeft bij Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu, verwerken we ook uw persoonlijke gegevens die in verband met het account zijn verstrekt, zoals:

 • Profielnummer
 • Winkelgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen de medewerkers van Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu hebben toegang tot uw gegevens.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor Thermal Device Ltd. en thermaldevices.eu om de service voor het beheer en de levering van uw bestelling uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.