Voorwaarden en levering

Thermaldevices.eu neemt bestellingen op elk moment van de dag aan en verwerkt deze elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur. Bestellingen worden binnen 1 tot 3 werkdagen afgeleverd op het door de klant opgegeven adres of op verzoek in het kantoor van het koeriersbedrijf.

Thermal Device Ltd. behoudt zich het recht voor de levertijd te wijzigen door de KOPER / KLANT hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

De bezorgprijs wordt berekend volgens de tarieven van Speedy voor het land. Het bedrag van de levering is voor rekening van de klant en kan worden berekend op: http://www.speedy.bg/calculate/. De bestelde goederen worden geleverd in een geschikte verpakking om de integriteit en veilig transport te garanderen. In geval van onvoorziene omstandigheden die leiden tot vertraging in de uitvoering van de bestelling, wordt de klant tijdig op de hoogte gebracht op het opgegeven telefoonnummer.

In geval van niet-tijdige levering, door toedoen van het koeriersbedrijf, is Thermal Device Ltd. geen schadevergoeding of boete verschuldigd aan de klant, aangezien deze zich op zijn beurt het recht voorbehoudt om de bestelling te weigeren.

Indien de klant geen toegang en voorwaarden voor levering van de goederen op het door hem opgegeven leveringsadres geeft, is Thermaldevices.eu ontheven van haar verplichting om de gevraagde levering uit te voeren.

Neem bij geconstateerde overtredingen in het uiterlijk van de goederen, de integriteit van de verpakking of tekorten contact op met de koerier, die verplicht is een rapport op te stellen voor beschadiging/verlies/verlies/afwezigheid van de zending.